Koučink

PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET, CO JE KOUČINK A JAK PROBÍHÁ

Koučink vychází z přesvědčení, že klient je největší odborník, expert na svůj život. Kouč pouze pomáhá klientovi najít v sobě odpovědi na své otázky.


KOUČ POMÁHÁ KLIENTOVI PŘEDEVŠÍM:

  • ZORIENTOVAT SE V SITUACI
  • ZJISTIT, ČEHO CHCE KLIENT DOSÁHNOUT
  • ZAMĚŘIT POZORNOST OD PROBLÉMU K ŘEŠENÍ
  • VYTVOŘIT PODMÍNKY PRO NOVÉ NÁPADY
  • PŘEJÍT OD NÁPADŮ A MYŠLENEK K ČINŮM
  • OBJEVIT STEREOTYPY V MYŠLENÍ A CHOVÁNÍ
  • VNÁŠET DO SITUACE NADHLED
  • PODÍVAT SE NA SITUACI Z JINÉHO ÚHLU, NOVÝMA OČIMA,...


TÉMATA KE KOUČOVÁNÍ MOHOU BÝT OSOBNÍ, VZTAHOVÁ, PRACOVNÍ, NĚCO PŘIJMOUT, POCHOPIT,…

JAK PROBÍHÁ SEZENÍ?

Setkání trvá obvykle 60 - 90 minut, výjiměčně až 120 minut. Povídáme si o Vaší situaci, díváme se na téma z různých úhlů. Pomocí koučovacích otázek a koučovacích technik hledáme řešení. Na závěr dostanete zápis celého procesu, abyste si mohli v klidu doma znovu projít všechna uvědomění, AHA momenty, připomínat si kroky a řešní, ke kterým jste dospěli.